Home

(Click on photos to download)

photos: Elias GammelgårdWelcome to the homepage of Swedish composer, arranger and orchestrator Daniel Fjellström. On this page you can find information about me and my work.


Listen to my music: https://soundcloud.com/danielfjellstrom


BIOGRAPHY (scroll down for swedish version)

Daniel Fjellström (b. 1983), grew up in Härnösand and lives in Lund, is a swedish composer and arranger. He studied arranging and composition at the Malmö Academy of Music and at the Royal College of Music in London.


Fjellström's music has been performed by ensembles such as the Gothenburg Symphony Orchestra, Malmö Symphony Orchestra, Eric Ericsson's Chamber Choir, BBC Singers, Dalasinfoniettan, Jönköpings Sinfonietta, Malmö Opera, Wermland Opera Orchestra and others.


Prominent works are the operas "Det går an" and "Tusen och en natt", both critically acclaimed public successes.


"Det går an", after Carl Jonas Love Almqvist's novel with libretto by Maria Sundqvist was commissioned by the Läckö Castle Foundation and Operaverkstan in Malmö and premiered in July 2016 at Läckö Castle. It was also performed at Kulturen in Lund in August 2016.

"Tusen och en natt", with libretto by Vanja Hamidi Isacson was a commission from Operaverkstan, Malmö Opera and premiered in December 2013 on Malmö Opera's large stage. The performance re-premiered in December 2015 and was nominated for best opera in the "Young Audiences Music Award" 2016.


Third opera, chamber opera "Kom inte hit!" with libretto by Vanja Hamidi Isacson was a commission from the opera company Man Must Sing and premiered at Atalante in Gothenburg in October 2018 and was performed at the Gothenburg Opera's Skövdescen in November the same year.


Other music for stage is the play "Drömmarnas väg" (Teater JaLaDa, Malmö, 2015) and "En julsaga" (Smålands Musik & Teater, 2011).


As a vocal composer, Fjellström has distinguished himself in the project "Rösträtt" (2012) where he composed texts by preschool children, and the mass "Mångfaldens bord" (2014) with text by Victoria Rudebark which was broadcast on Swedish Television. Other vocal music is "Gryningen" (2018) and "Nordisk Vår" (2015), for mixed choir, both with lyrics by Edith Södergran.


In 2012, Fjellström won the Uppsala Composers' Competition with "Quiet arcs / Pulsating surfaces" for orchestra, with the jury's motivation "In vibrating arches, the composer builds a music with beauty, harshness and above all great timbre." The work was premiered by the Uppsala Chamber Orchestra on 10 May 2012 in Uppsala Concert & Congress and has since been performed by several Swedish orchestras and also internationally.


Other prizes and awards include scholarships from the Royal Academy of Music, the Crafoord Foundation and the City of Malmö's cultural scholarship for artistic development.

Fjellström was the 2012 recipient of Rosenborg-Gehrman's scholarship for young composers at the beginning of his career with the motivation “Daniel Fjellström's music impresses, touches and qualifies in an ever larger context. His strong sense of style, exquisite instrumentation, intuitive sense of form and natural musicality pave the way for increasing success among leading orchestras in a career that has just begun. ”


Fjellström is a member of Swedish composers' international music bureau (STIM), Swedish artists

and musicians' interest organization (SAMI) and elected member of the Swedish composers association (FST).


BIOGRAFI

Daniel Fjellström (f. 1983), uppväxt i Härnösand och bor i Lund, är verksam som tonsättare och arrangör. Han studerade arrangering och komposition vid Musikhögskolan i Malmö samt vid Royal College of Music i London.


Fjellströms musik har framförts av ensembler som Göteborgs Symfoniker, Malmö Symfoniorkester, Eric Ericssons Kammarkör, BBC Singers, Dalasinfoniettan, Jönköpings Sinfonietta, Malmö Opera, Wermland Operas Orkester m.fl.


Framstående verk är operorna "Det går an" och "Tusen och en natt", båda kritikerrosade publiksuccéer.


"Det går an", efter Carl Jonas Love Almqvists roman med libretto av Maria Sundqvist var en beställning från Stiftelsen Läckö slott och Operaverkstan i Malmö och hade premiär i juli 2016 på Läckö slott. Den spelades även på Kulturen i Lund i augusti 2016.

"Tusen och en natt", med libretto av Vanja Hamidi Isacson var en beställning från Operaverkstan, Malmö Opera och hade premiär i december 2013 på Malmö Operas stora scen. Föreställningen återuppsattes med nypremiär i december 2015 och nominerades till bästa opera i "Young Audiences Music Award" 2016.


Tredje operan, kammaroperan "Kom inte hit!" med libretto av Vanja Hamidi Isacson var en beställning från operakompaniet Man Must Sing och hade premiär på Atalante i Göteborg i oktober 2018 och spelades på Göteborgsoperans Skövdescen i november samma år.


Övrig musik för scen är bl.a. föreställningen ”Drömmarnas väg” (Teater JaLaDa, Malmö, 2015) och "En julsaga" (Smålands Musik & Teater, 2011).


Som vokaltonsättare har Fjellström utmärkt sig bl.a. i projektet "Rösträtt" (2012) där han tonsatte förskolebarns texter, och mässan "Mångfaldens bord" (2014) med text av Victoria Rudebark som sändes i Sveriges Television. Övrig vokalmusik är bl.a. "Gryningen" (2018) och "Nordisk vår" (2015), för blandad kör, båda till texter av Edith Södergran.


2012 vann Fjellström Uppsala Tonsättartävling med ”Quiet arcs/Pulsating surfaces” för orkester, med juryns motivering “I vibrerande bågar bygger tonsättaren en musik med skönhet, kärvhet och framförallt stor klangfullhet.” Verket uruppfördes av Uppsala Kammarorkester den 10 maj 2012 i Uppsala Konsert & Kongress och har sedan dess framförts av flera svenska orkestrar och även internationellt.


Övriga priser och utmärkelser inkluderar stipendier från Kungliga Musikaliska Akademien, Crafoordska Stiftelsen samt Malmö stads kulturstipendium för konstnärlig utveckling.

Fjellström var 2012 års mottagare av Rosenborg-Gehrmans stipendium till ung tonsättare i början av sin karriär med motiveringen ”Daniel Fjellströms musik imponerar, berör och kvalar in i allt större sammanhang. Hans starka stilkänsla, utsökta instrumentation, intuitiva formkänsla och naturliga musikalitet bäddar för stigande framgångar bland ledande orkestrar i en just påbörjad karriär.”


Fjellström är medlem i svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM), svenska artisters

och musikers intresseorganisation (SAMI) samt invald medlem i föreningen svenska tonsättare (FST).CONTACT ME


+46 706 567 232

daniel.fjellstrom (at) gmail.com

Scores published by:

Copyright 2019

@ All Rights Reserved